Phân tích

Blog chứng khoán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Góc nhìn PTKT cổ phiếu VCS 04.01.2022

• % năm chưa cao nên dư địa tăng giá trong dài hạn vẫn còn nhiều. • Giá đang có…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu PHR 04.01.2022

• % tháng và %năm chưa cao nên dư địa tăng giá vẫn còn nhiều trong cả ngắn hạn lẫn…
ĐỌC TIẾP
cổ phiếu vea

Góc nhìn PTKT cổ phiếu VEA 31.12.2021

• % tháng và %năm còn thấp nên dư địa tăng giá còn nhiều cả trong ngắn hạn lẫn dài…
ĐỌC TIẾP

Phân tích cơ bản cổ phiếu