Phân tích

Blog chứng khoán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Góc nhìn PTKT cổ phiếu APG 04.01.2022

• Sau khi bứt khỏi khu vực tích lũy xung quang vùng giá 18.5 – 20.5, VIX đang có xu…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu VIX 04.01.2022

• Sau một thời gian đi ngang tích lũy quanh vùng giá 30-33, VIX đã bứt khỏi vùng tích lũy…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu GEX 04.01.2022

• Sau khi break ra khỏi kênh giá giảm hình thành từ cuối tháng 11/2021, GEX đã tiếp tục có…
ĐỌC TIẾP

Phân tích cơ bản cổ phiếu