Phản ứng thế nào trước cuộc họp của FED?| Đầu tư chứng khoán 25.01.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Video được đăng tải phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu