PTKT cổ phiếu hot ngày 18.02.2022 – PDR. Phá vỡ giả, cơ hội cho chiều mua

pdr – PHÁ VỠ GIẢ

  1. Tín hiệu phân tích
  • Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh A
  • Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch ở mức cao
  • Giá đã break – “phá vỡ” được kháng cự của người bán

2. Nhận định

  • Là cổ phiếu có nền tảng, tích lũy tốt kèm khối lượng lớn
  • Có những phiên gom hàng với khối lượng lớn, giá được đẩy tăng lên sau  những pha “ép bán” – break ảo qua hỗ trợ
  • Giá đóng nến ở vùng 90 có thể giải ngân với khối lượng từ thấp đến trung bình
  • Lợi nhuận kỳ vọng: khoảng 20%

3. Khuyến nghị

  • Mua với ở mức giá hiện tại, nếu đã mua được ở 90 thì có thêm giải ngân thêm một phần phụ thuộc vào mức quản lý vốn và rủi ro
  • Nên chốt trước một phần lợi nhuận trước khi giá đạt được mức 100 còn lại giữ đến giá mục tiêu khi giá phá qua đỉnh.