Quản lý tài chính cá nhân là gì?

Quản lý tài chính cá nhân là quá trình lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền của bạn như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư. Quá trình quản lý tài chính cá nhân của bạn có thể được tóm tắt trong bản kế hoạch tài chính. Bài viết sẽ phân tích các khía cạnh quan trọng nhất của quản lý tài chính cá nhân.

Lĩnh vực tài chính cá nhân

Đầu tư từ đâu sẽ chia nhỏ các lĩnh vực quan trọng nhất của tài chính cá nhân và khám phá từng lĩnh vực chi tiết để bạn có thể hiểu rõ toàn diện về chủ đề này.

Như hình dưới đây, các lĩnh vực quan trọng của tài chính cá nhân là thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và bảo hiểm.

quản lý tài chính cá nhân
Các lĩnh vực trong quản lý tài chính cá nhân

1. Thu nhập

Thu nhập là một nguồn tiền mà bạn nhận được, sau đó sử dụng cho các mục đích của bản thân và gia đình. Các nguồn thu nhập phổ biến là lương, thưởng, tiền làm thêm ngoài giờ, lương hưu, cổ tức

Tất cả các nguồn thu nhập này tạo ra tiền mặt mà bạn có thể sử dụng để chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư. Theo cách này, thu nhập là bước đầu tiên trong quá trình quản lý tài chính cá nhân.

2. Chi tiêu

Chi tiêu bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa, dịch vụ. Mọi người chi tiêu bằng 2 khoản: Tiền mặt và các hình thức tín dụng. Phần lớn thu nhập của đa số mọi người đều phân bổ cho việc chi tiêu.

Các khoản chi tiêu phổ biến là: Thực phẩm, các khoản đi thuê, giải trí, du lịch, thuế. Những khoản này đều làm giảm lượng tiền mặt có sẵn để tiết kiệm hoặc đầu tư. Nếu chi phí lớn hơn thu nhập, có nghĩa là bạn đang bị thâm hụt tài sản. Quản lý chi tiêu cũng quan trọng như tạo ra thu nhập. Có một thói quen chi tiêu tốt là yếu tố quan trọng để quản lý tài chính cá nhân tốt.

3. Tiết kiệm

Tiết kiệm là khoản tiền dư ra được giữ lại để đầu tư hoặc chi tiêu trong tương lai. Nếu thu nhập cao hơn chi tiêu, điểm làm nên điều khác biệt là hoạt động tiết kiệm và đầu tư của mỗi người.

Gửi tiết kiệm là hình thức để tiết kiệm tiền phổ biến nhất hiện nay.

Đa số người đều giữ một số tiền tiết kiệm nhất định để quản lý dòng tiền và giải quyết sự chênh lệch ngắn hạn giữa thu nhập và chi tiêu. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều tiền tiết kiệm có thể là một vấn đề lớn vì nó tạo ra được rất ít lợi nhuận so với việc đầu tư. Thậm chí, trong bối cảnh lạm phát tăng cao, số tiền đó còn bị thâm hụt.

4. Đầu tư

Đầu tư liên quan đến việc mua các tài sản được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận bằng cách bán với giá cao hơn khi mua. Đầu tư đi kèm với rủi ro, và không phải tất cả tài sản đều tạo ra lợi nhuận. Đây là lĩnh vực mà chúng ta thấy mối tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận rõ ràng nhất.

Các hình thức đầu tư phổ biến bao gồm: Cổ phiếu, trái phiếu, quỹ ETF, bất động sản, kinh doanh, hàng hóa, tác phẩm nghệ thuật.

Có thể thấy rằng, đầu tư là lĩnh vực đa dạng và phức tạp nhất của tài chính cá nhân.Trong lĩnh vực này, các loại tài sản đều có lợi nhuận và rủi ro khác nhau rõ rệt. Hầu hết mọi người đều cần sự trợ giúp từ các chuyên gia trong lĩnh vực này.

5. Bảo hiểm

Bảo hiểm là một loạt các sản phẩm được sử dụng để đề phòng các tình huống bất lợi không lường trước được.

Các sản phẩm bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế. Đây là một lĩnh vực cũng tương đối phức tạp và cần sự trợ giúp của các chuyên gia. Các chuyên gia sẽ giúp bạn đánh giá đúng nhu cầu bảo hiểm của bạn.

Quy trình lập kế hoạch tài chính cá nhân

Quản lý tài chính tốt phục thuộc rất nhiều vào một kế hoạch cụ thể và sự kiên trì bám sát kế hoạch đó. Tất cả các lĩnh vực tài chính cá nhân ở trên đều có thể được tóm gọn trong bản kế hoạch tài chính cá nhân.

Các mục chính của một bản kế hoạch tài chính cá nhân là:

  • Đánh giá tình hình hiện tại
  • Đặt mục tiêu
  • Kế hoạch triển khai
  • Kế hoạch theo dõi và đánh giá

Khi xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân, bạn cần làm rõ thu nhập và các mức chi tiêu hiện tại để đánh giá sơ bộ về tình hình thực tế. Sau đó bạn cần đặt ra một mục tiêu thực tế, rõ ràng về thời gian và con số. Bước tiếp theo là xây dựng kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Chẳng hạn như cần thắt chặt chi tiêu ở hạng mục nào, cần phải gia tăng thu nhập bao nhiêu, đầu tư vào hình thức gì, tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu.

Sau một thời gian triển khai, bạn cần phải đánh giá lại quá trình thực hiện để có những điều chỉnh cần thiết.