Quản lý tài khoản phái sinh trên app SmartOne

Để xem thông tin về tài khoản, khách hàng vào phần menu  và chọn Quản lý tài khoản. Màn hình Quản lý tài khoản bao gồm các thông tin:

 • Tài sản
 • Lịch sử lệnh
 • Sao kê lãi/lỗ
quản lý tài khoản phái

Để tra cứu các lệnh đã được thực hiện trong quá khứ, khách hàng bấm chọn Lịch sử lệnh

lịch sử lệnh

Giao diện mặc định lựa chọn hiển thị các giao dịch có phát sinh 10 ngày gần nhất. Mỗi giao dịch bao gồm các thông tin:

 • Mã hợp đồng
 • Trạng thái lệnh: Khớp hoặc đã huỷ
 • Loại lệnh
 • Xem chi tiết lệnh: Thời gian đặt, thời gian khớp/huỷ, khối lượng khớp, giá khớp trung bình

Tab Sao kê lãi/lỗ hỗ trợ khách hàng tra cứu lại lịch sử lãi/lỗ đã được thực hiện, mặc định tra cứu 10 ngày gần nhất. Mỗi giao dịch bao gồm các thông tin:

 • Tên giao dịch
 • Thời gian phát sinh
 • Phát sinh tăng/giảm
 • Nội dung giao dịch
 • Tổng lãi, tổng lỗ, phí thuê phát sinh trong khoảng thời gian tra cứu. 

Lưu ý: Lịch sử lệnh và sao kê lãi/lỗ chỉ được tra cứu trong khoảng thời gian tối đa là 90 ngày (tức là từ ngày đến ngày =< 90 ngày).

NHÓM TƯ VẤN GIAO DỊCH PHÁI SINH
Tham gia nhóm Tư vấn phái sinh của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636