Quyền lợi khi mở tài khoản với Đầu Tư Từ Đâu

Chúng tôi không chỉ tư vấn đầu tư, chúng tôi còn đào tạo để nâng cao tư duy và khả năng tự ra quyết định cho bạn.

Mở tài khoản là bước đầu tiên vào hệ sinh thái của Đầu Tư Từ Đâu. Bạn được sử dụng miễn phí tất cả các sản phẩm – dịch vụ bên dưới mà chúng tôi cung cấp.

Học đầu tư chứng khoán cơ bản
Học đầu tư chứng khoán nâng cao
  • Hướng dẫn và hỗ trợ từng nhà đầu tư tự lọc cổ phiếu theo phương pháp đầu tư và khẩu vị rủi ro của mỗi cá nhân

Tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của khách hàng, chúng tôi tư vấn các chiến lược phù hợp:

  • Đầu tư cổ phiếu tích sản, x2 tài khoản sau 5 năm;
  • Đầu tư theo chiến lược đà tăng ;
  • Đầu tư theo chiến lược mua rẻ;
  • Kết hợp phòng vệ rủi ro bằng chiến lược hedging;
  • Đầu tư theo phong cách cá nhân của khách hàng.

Miễn phí cho mọi khách hàng

Cập nhật bài viết – video tư vấn mới nhất

Youtube Channel

Facebook Fanpage

Cộng đồng Nhà đầu tư

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: