Rủi ro thị trường trong đầu tư chứng khoán là gì

Rủi ro là một yếu tố luôn tồn tại trong bất kỳ hoạt động nào, đặc biệt là hoạt động đầu tư chứng khoán. Rủi ro lại chia thành nhiều loại nhỏ hơn. Cùng Đầu Tư Từ Đâu tìm hiểu về một loại rủi ro là rủi ro thị trường trong bài viết dưới đây:

nhận biết rủi ro thị trường
Tìm hiểu về rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là gì?

Rủi ro thị trường (market risk) trong lĩnh vực chứng khoán là rủi ro gây ra sự biến động hoặc suy giảm giá trị của các khoản đầu tư được gây ra bởi yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến toàn bộ các cổ phiếu trên thị trường. Một số yếu tố tiêu biểu có thể gây ra rủi ro thị trường như: lạm phát, lãi suất, chu kỳ kinh tế, bất ổn chính trị, chiến tranh, dịch bệnh…

Rủi ro thị trường còn được gọi là rủi ro hệ thống (systematic risk) nhằm phân biệt nó với khá niệm rủi ro phi hệ thống hoặc rủi ro doanh nghiệp. Rủi ro phi hệ thống chính là các rủi ro mang tính cục bộ, chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cổ phiếu hoặc ngành nghề cụ thể.

rủi ro thị trường là gì
Các yếu tố rủi ro thị trường

Đặc điểm của của rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là không thể tránh khỏi và luôn luôn tiềm ẩn trên thị trường. Các sự kiện “thiên nga đen” như khủng hoảng tài chính, chiến tranh, dịch bệnh đã xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ, gây thiệt hại lớn đến thị trường chứng khoán. Và các sự kiện này vẫn luôn tiềm tàng và có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong tương lai.

Rủi ro thị trường không thể được loại bỏ thông việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Ta chỉ có thể giảm thiểu và thậm chí loại bỏ được các rủi ro phi hệ thống (rủi ro doanh nghiệp) thông qua việc đa dạng hóa danh mục, cụ thể là đầu tư vào nhiều ngành nghề và nhiều cổ phiếu có mối quan hệ tương quan với nhau thấp. Còn với rủi ro hệ thống, thứ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ các cổ phiếu trên thị trường thì việc đa dạng hóa danh mục chỉ có thể phần nào hạn chế thiệt hại chứ không thể triệt tiêu được hoàn toàn.

Rủi ro thị trường có thể bị nhân lên cùng với mức đòn bẩy mà nhà đầu tư sử dụng.

Thiệt hại từ rủi ro thị trường đến danh mục đầu tư có thể được hạn chế bớt thông qua sử dụng các công cụ phòng vệ, ví dụ như việc short các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán.

Tóm lại, việc nhận diện và đánh giá các rủi ro thị trường tiềm tàng có ý nghĩa quan trọng, giúp NĐT có thể xác định được chiến lược đầu tư, phân bổ tài sản, quản trị danh mục phù hợp trong mỗi giai đoạn của thị trường.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu