So sánh hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn

so sánh hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán một tài sản hàng hóa cụ thể hoặc chứng khoán ở một mức giá định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai. Hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa về chất lượng và số lượng để tạo thuận lợi cho giao dịch trên sàn giao dịch tương lai.

Người mua hợp đồng tương lai đang thực hiện nghĩa vụ mua và nhận tài sản cơ sở khi hợp đồng tương lai đáo hạn. Người bán hợp đồng tương lai đang thực hiện nghĩa vụ cung cấp và giao tài sản cơ bản vào ngày đáo hạn.

Hợp đồng quyền chọn là gì?

Quyền chọn là công cụ tài chính dựa trên giá trị của các chứng khoán cơ bản như cổ phiếu. Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho người mua cơ hội mua hoặc bán — tùy thuộc vào loại hợp đồng mà họ nắm giữ — tài sản cơ bản đã chọn ở mức giá quy định trong hợp đồng trong một khung thời gian nhất định hoặc vào ngày hết hạn.

Các điều khoản của hợp đồng quyền chọn chỉ định chứng khoán cơ bản, giá mà chứng khoán đó có thể được giao dịch (giá thực hiện) và ngày hết hạn của hợp đồng. Trong trường hợp cổ phiếu, một hợp đồng tiêu chuẩn bao gồm 100 cổ phiếu, nhưng số lượng cổ phiếu có thể được điều chỉnh để chia cổ phiếu, cổ tức đặc biệt hoặc sáp nhập.

Hợp đồng kỳ hạn là gì?

Không giống như hợp đồng tương lai tiêu chuẩn, hợp đồng kỳ hạn có thể được tùy chỉnh theo hàng hóa, số lượng và ngày giao hàng. Hàng hóa được giao dịch có thể là ngũ cốc, kim loại quý, khí tự nhiên, dầu hoặc thậm chí là gia cầm. Việc thanh toán hợp đồng kỳ hạn có thể xảy ra trên cơ sở tiền mặt hoặc giao hàng.

Hợp đồng kỳ hạn không giao dịch trên một sàn giao dịch tập trung và do đó được coi là công cụ phi tập trung (OTC). Mặc dù bản chất OTC của chúng giúp việc tùy chỉnh các điều khoản trở nên dễ dàng hơn, nhưng việc thiếu trung tâm thanh toán bù trừ tập trung cũng làm tăng mức độ rủi ro.

So sánh hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn

Cả hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai đều liên quan đến thỏa thuận mua hoặc bán hàng hóa ở một mức giá định sẵn trong tương lai. Nhưng có sự khác biệt nhỏ giữa hai loại này. Trong khi hợp đồng kỳ hạn không giao dịch trên sàn giao dịch thì hợp đồng tương lai lại có thể giao dịch trên sàn giao dịch.

Thanh toán cho hợp đồng kỳ hạn diễn ra vào cuối hợp đồng, trong khi hợp đồng tương lai thanh toán trên cơ sở hàng ngày. Quan trọng nhất, hợp đồng tương lai tồn tại dưới dạng hợp đồng được tiêu chuẩn hóa không được tùy chỉnh giữa các đối tác.

So sánh hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho nhà đầu tư quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua (hoặc bán) cổ phiếu ở một mức giá xác định vào bất kỳ thời điểm nào trước khi hết hạn hợp đồng. Ngược lại, hợp đồng tương lai yêu cầu người mua mua chứng khoán hoặc hàng hóa cơ bản và người bán bán nó vào một ngày cụ thể trong tương lai, trừ khi vị thế của người nắm giữ được đóng trước đó.

Quyền chọn và hợp đồng tương lai là hai loại công cụ phái sinh tài chính mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để dự đoán về sự thay đổi giá cả thị trường hoặc để phòng ngừa rủi ro. Cả quyền chọn và hợp đồng tương lai đều cho phép nhà đầu tư mua một khoản đầu tư ở một mức giá cụ thể vào một ngày cụ thể. Nhưng có những khác biệt quan trọng trong các quy tắc đối với hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai, cũng như rủi ro mà chúng gây ra cho các nhà đầu tư.

So sánh hợp đồng quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn mua là những công cụ tài chính khác nhau cho phép hai bên mua hoặc bán tài sản ở mức giá xác định vào những ngày trong tương lai. Hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn mua có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro cho tài sản hoặc đầu cơ vào giá tương lai của tài sản.

  • Tùy chọn cuộc gọi cung cấp cho người mua quyền (không phải nghĩa vụ) mua một tài sản ở một mức giá đã định vào hoặc trước một ngày đã định.
  • Hợp đồng kỳ hạn là nghĩa vụ phải mua hoặc bán một tài sản.
  • Sự khác biệt lớn giữa quyền chọn mua và hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng kỳ hạn là bắt buộc.
  • Chuyển tiếp cũng có khả năng tùy chỉnh cao, cho phép tùy chỉnh ngày và giá.

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục