Sóng Elliott mở rộng

Sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott là phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng bởi vì nó có thể giúp nghiên cứu và phát hiện ra xu hướng của thị trường trong các giai đoạn, từ đó có thể đưa ra quyết định đầu tư phù hợp cho những bước tiếp theo.

Sóng Elliott mở rộng

Một điều cần thiết phải biết đó là một trong số ba sóng chính (1, 3 hoặc 5) sẽ có hiện tượng mở rộng, có nghĩa là sóng này kéo dài hơn so với 2 sóng còn lại. Theo Elliott, thường thì sóng 5 sẽ mở rộng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người cho rằng sóng 3 mới thường là sóng mở rộng.

Cụ thể: giả sử sóng 3 là sóng mở rộng có độ dài là 100 thì sóng 1 và sóng 5 sẽ có độ dài là 61.8% – 78,6% hoặc là 50% của sóng 3 mở rộng

Nếu sóng 5 là sóng mở rộng thì sóng 3 phải dài hơn sóng 1

Nếu sóng 1 là sóng mở rộng thì sóng 5 phải ngắn hơn sóng 3 (thường tạo thành mô hình nêm đảo chiều)

Nếu sóng 3 là sóng mở rộng thì sóng 5 được tính bằng hai cách thứ nhất là sóng 5 bằng sóng 1, thứ 2 là sóng 5 tính bằng các ngưỡng fibonacci của sóng 3 như là 0.5-0.618-0.786

Cổ phiếu BSR: sóng 3 là sóng mở rộng và sóng 1 và sóng 5 có độ dài bằng nhau.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: