Sức mạnh thị trường SÁNG 01.09.2021

Cập nhật lúc 17:30 31/08/2021

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Thị trường chung đã xác nhận vùng đáy tâm lý ngắn hạn và nhiều khả năng sẽ bước vào vùng cân bằng trong thời gian tới với những phiên tăng giảm đan xen, đó sẽ là môi trường đầu tư rất thuận lợi cho nhóm các cổ phiếu vốn hóa vừa & nhỏ.

Giữ hàng tiếp hay bán để nghỉ lễ? Việc bán hay không bán tùy thuộc vào nhóm cổ phiếu đang nắm giữ đang ở trạng thái nào, ưu tiên giữ với nhóm cổ phiếu thuộc sức mạnh A và đã mở sóng tăng.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 31/8/2021 đạt 72/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 4,7%/tuần.

Như vậy thị trường chung duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 31/8/2021 đạt 51/100 điểm, cắt lên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 0,8%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 hồi phục trở lại trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A