Sức mạnh thị trường SÁNG 01.12.2021

Cập nhật lúc 17:30 30/11/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

SIẾT CHẶT TỶ TRỌNG THẤP

Sức mạnh thị trường ở mức trung tính 70% và mức sinh lãi trong ngắn hạn vẫn là dương 2.7%, những thống kế trong ngắn hạn này cho thấy đây vẫn là giai đoạn vẫn có thể giao dịch nhưng sai số xuất hiện là khá nhiều. Do đó, NĐT cần siết chặt lại tỷ trọng thấp khi giải ngân ở các cổ phiếu có tín hiệu mua….

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 30/11/2021 đạt 70/100 điểm, cắt xuống đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 2,7%/tuần.

Như vậy thị trường chung có dấu hiệu suy yếu. Nhà đầu tư thận trọng chờ xác nhận xu hướng của thị trường chung.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 30/11/2021 đạt 59/100 điểm, cắt xuống đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 0,2%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 có dấu hiệu suy yếu. Nhà đầu tư thận trọng chờ xác nhận xu hướng của chỉ số VN30.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A