Sức mạnh thị trường SÁNG 03.12.2021

Cập nhật lúc 17:30 02/12/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

TÂM LÝ THẬN TRỌNG!

Diễn biến dòng tiền trong phiên hôm qua giao dịch rất chậm với tâm thế thận trọng của phần động nhà đầu tư, vẫn có những cổ phiếu có khả năng tạo đột biến nhưng rất ít ỏi. Những sự bất ổn từ TTCK toàn cầu đang khiến nhà đầu tư có phần e dè trong việc mua mới. Sức mạnh thị trường lùi về mức 68% và mức sinh lãi bằng 0, cho thấy đây là giai đoạn rất khó giao dịch.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 2/12/2021 đạt 68/100 điểm, cắt xuống đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 0%/tuần.

Như vậy thị trường chung có dấu hiệu suy yếu. Nhà đầu tư thận trọng chờ xác nhận xu hướng của thị trường chung.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 2/12/2021 đạt 56/100 điểm, cắt xuống đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -1,8%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 có dấu hiệu suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A