Sức mạnh thị trường SÁNG 05.01.2022

Cập nhật lúc 17:30 04/01/2022 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

CẨN TRỌNG Ở CHIỀU MUA MỚI!

Chiến lược chính trong giai đoạn này là hạn chế giải ngân mới, tập trung nắm giữ các cổ phiếu khỏe trong danh mục, việc mua đuổi theo đà tâm lý hưng phấn sẽ có nhiều rủi ro hơn. Giai đoạn hiện tại chỉ thích hợp cho chiều mua thêm. Còn nếu muốn tiếp tục giải ngânmới thì nên chờ thị trường có các pha điều chỉnh trở lại thì khi đó xác suất thành công sẽ cao…

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 4/1/2022 đạt 85/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 3,3%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục mạnh dần.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 4/1/2022 đạt 83/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 2,9%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục mạnh dần.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A