Sức mạnh thị trường SÁNG 05.11.2021

Cập nhật lúc 17:30 04/11/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

CHỦ ĐỘNG KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI DANH MỤC

Thị trường chứng kiến nhiều cổ phiếu bị bán tháo phiên trước đó hồi phục mạnh trở lại, không hoàn toàn 100% các cổ phiếu hồi phục nhưng ít nhất dòng tiền vẫn cho thấy không rút ra khỏi nhóm bất động sản. Nhiều khả năng dòng Bất động sản sẽ có sự phân hóa mạnh.

Dòng Ngân hàng lại tỏ ra hụt hơi vì dòng tiền rất ngại mua đuổi theo, quá trình tích lũy rồi đi lên chậm rất có thể sẽ diễn ra, do đó dòng Ngân hàng không thích hợp để giao dịch ngắn hạn.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 4/11/2021 đạt 79/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 2,1%/tuần.

Như vậy thị trường chung có dấu hiệu giằng co. Nhà đầu tư thận trọng chờ xác nhận xu hướng của thị trường.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 4/11/2021 đạt 76/100 điểm, cắt lên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 0,1%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 có dấu hiệu hồi phục.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A