Sức mạnh thị trường SÁNG 06.09.2021

Cập nhật lúc 17:30 01/09/2021

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Diễn biến thị trường trong phiên giao dịch gần nhất vẫn chứng kiến sự phân hóa mạnh khi nhóm vốn hóa lớn tiếp tục bị dòng tiền rút ra khá mạnh, còn nhóm vốn hóa vừa & nhỏ vẫn là tâm điểm chú ý của dòng tiền.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền vào nhóm vốn hóa vừa & nhỏ rất nhanh khi mà sức mạnh thị trường chỉ ở mức 74% nhưng mức % lãi đã tương đương với thời điểm khi khi sức mạnh thị trường hơn 90%.Với trạng thái thị trường hiện tại nhìn chung là có cơ hội, phù hợp với nhà đầu tư mua bổ sung thêm vị thế khi đã có sẵn hàng giá vốn thấp. Còn việc mua mới chỉ nên cân nhắc với tỷ trọng trung bình khoảng 50% sức mua đối với một cổ phiếu.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 1/9/2021 đạt 74/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 4,7%/tuần.

Như vậy thị trường chung duy trì trạng thái tích cực.

Như vậy thị trường chung duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 1/9/2021 đạt 51/100 điểm, cắt lên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 0%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 có dấu hiệu hồi phục.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A