Sức mạnh thị trường SÁNG 07.01.2022

Cập nhật lúc 17:30 06/01/2022 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

ƯU TIÊN QUẢN TRỊ DANH MỤC!

Thị trường đang chứng kiến sự phân hóa lớn khi dòng tiền vẫn có xu hướng chảy mạnh vào nhóm vốn hóa vừa & nhỏ, tuy nhiên kỳ vọng của nhóm vốn hóa lớn vẫn là tích cực. Điểm yếu của các cổ phiếu vừa & nhỏ là mặt bằng giá khá cao nếu tiếp tục giải ngân sẽ rủi ro, trong khi vốn hóa lớn đang có mặt bằng tích lũy và dư địa tốt hơn….

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 6/1/2022 đạt 82/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 4,3%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục mạnh dần.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 6/1/2022 đạt 74/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 2,1%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục mạnh dần.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A