Sức mạnh thị trường SÁNG 07.10.2022

Cập nhật lúc 17:00 06/10/2022 – Công cụ FIT

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 06/10/2022 đạt 18/100 điểm, cắt xuống dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -7.8%/tuần.

Như vậy thị trường chung trong trạng thái Yếu dần.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI – LỖ SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 06/10/2022 đạt 14/100 điểm, cắt xuống dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -6.2%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 trong trạng thái Yếu dần.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây:

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: