Sức mạnh thị trường SÁNG 08.10.2021

Cập nhật lúc 17:30 07/10/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Thị trường liên tục có những phiên tăng điểm nhưng chưa vào vùng quá hưng phấn và thành quả thu được vẫn duy trì ở mức dương, nhìn chung trạng thái của thị trường vẫn được xem là phù hợp cho hành động mua mới.

Dòng tiền vẫn tiếp tục tập trung cục bộ vào nhóm vốn hóa vừa & nhỏ, chủ yếu đi theo luồng câu chuyện Đầu tư công, hưởng lợi từ xuất khẩu và giá cả hàng hóa thế giới tăng mạnh.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 7/10/2021 đạt 79/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 3,1%/tuần.

Như vậy thị trường chung duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 7/10/2021 đạt 74/100 điểm, cắt lên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 0,8%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A