Sức mạnh thị trường SÁNG 09.11.2021

Cập nhật lúc 17:30 08/11/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

LỰC CẦU TIỀM NĂNG VẪN LỚN!

Sức mạnh thị trường và mức sinh lãi trong ngắn hạn tiếp tục duy trì ở trạng thái tích cực, nhìn chung đây vẫn là môi trường đầu tư thuận lợi. Các cơ hội tốt nhất trên thị trường vẫn đang tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa tầm trung với xác suất thành công và mức lãi sẽ lớn hơn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn….

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 8/11/2021 đạt 88/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 3,6%/tuần.

Như vậy thị trường chung duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 8/11/2021 đạt 81/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 1,4%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A