Sức mạnh thị trường SÁNG 10.05.2022

Cập nhật lúc 17:30 09/05/2022 – Đầu tư từ đâu

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 9/5/2022 đạt 8/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -9,5%/tuần.

Như vậy thị trường chung trong trạng thái yếu dần. Nhà đầu tư cần thận trọng việc mua vào và nắm giữ cổ phiếu. Điều kiện thị trường hiện tại phù hợp với chiến lược đầu tư tích sản.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 9/5/2022 đạt 12/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -6,1%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 trong trạng thái yếu dần. VN30 đã không giữ được hỗ trợ Fibo 0.236 tại 1332, hỗ trợ tiếp theo sẽ là Fibo 0.382 tại 1192, tuy nhiên cầu mua sẽ đón đầu quanh vùng 1262 nên những nhà đầu tư đã SHORT phòng vệ tại vùng 1380 có thể canh đóng vị thế quanh 1270-1280

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây:

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: