Sức mạnh thị trường SÁNG 11.01.2022

Cập nhật lúc 17:30 10/01/2022 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

CƠ CẤU LẠI DÒNG TIỀN ĐẦU CƠ!

Thị trường xuất hiện một phiên bán mạnh, nhưng chưa tới mức là bán tháo trên diện rộng, lực bán chủ yếu xuất hiện ở những cổ phiếu mang tính đầu cơ cao và đã tăng nóng trước đó, nếu nhìn xa hơn thì diễn biến này sẽ có lợi cho quá trình đi lên bền vững bởi qua các phiên như này dòng tiền sẽ có sự cơ cấu lại, chuyển dịch sang nhóm vốn hóa lớn & vừa với doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt hơn…

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 10/1/2022 đạt 67/100 điểm, cắt xuống dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 2,9%/tuần.

Như vậy thị trường chung có dấu hiệu suy yếu. Nhà đầu tư nên thận trọng chờ tín hiệu xác nhận từ thị trường

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 10/1/2022 đạt 56/100 điểm, cắt xuống dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -1,0%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 chuyển sang trạng thái yếu dần.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A