Sức mạnh thị trường SÁNG 12.08.2021

Cập nhật lúc 17:30 11/08/2021

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 11/8/2021 đạt 95/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 3,1%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 11/8/2021 đạt 93/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 1,1%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ 4 ngành có sức mạnh A