Sức mạnh thị trường SÁNG 12.11.2021

Cập nhật lúc 17:30 11/11/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

TẬP TRUNG VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO

Bản chất thị trường phân hóa được thể hiện rất rõ, phần lớn dòng tiền chỉ cuốn vào các cổ phiếu tầm trung, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán tháo mạnh – đặc biệt là ngân hàng và thép. Nhìn tổng thể, dòng tiền có sự dịch chuyển từ nhóm này sang nhóm khác chứ không rời bỏ thị trường.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 11/11/2021 đạt 76/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 4,6%/tuần.

Như vậy thị trường chung có dấu hiệu suy yếu. Nhà đầu tư thận trọng chờ xác nhận xu hướng của thị trường.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 11/11/2021 đạt 53/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0,8%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A