Sức mạnh thị trường SÁNG 13.01.2022

Cập nhật lúc 17:30 12/01/2022 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

NHẬN ĐỊNH NGÀY 13.01.2022: “DÒNG TIỀN XOAY TRỤC!”

Thị trường có một phiên biến động cực mạnh, cách phản ứng của dòng tiền là rất tích cực. Nếu nhìn tương quan số cổ phiếu tăng giảm thì sẽ thấy không có nhiều chênh lệch thậm chí bên bán còn áp đảo hơn nhưng cách xoay trục của dòng tiền là rất hay khi chuyển đổi trạng thái từ nhóm đầu cơ nóng (chủ yếu là bất động sản) sang nhóm vốn hóa lớn có nền tảng cơ bản tốt như Ngân hàng, Thép…Sức mạnh VN30 hiện tại đang lớn hơn so với toàn bộ 3 sàn.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 12/1/2022 đạt 57/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -2,3%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 12/1/2022 đạt 60/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0,8%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A