Sức mạnh thị trường SÁNG 13.09.2021

Cập nhật lúc 17:30 10/09/2021

NHẬN ĐỊNH CHUNG

sức mạnh thị trường vẫn đang ở mức cao 78%, tức xác suất đầu tư thành công trong ngắn hạn ở mức tốt nhưng mức lãi thu được thì lại khá khiêm tốn. Diễn biến 1 tuần gần đây chứng kiến mặt bằng giá đi ngang của hầu hết các cổ phiếu, trong đó chỉ có một số ít các cổ phiếu có khả năng tăng giá mạnh.

Cho nên thị trường giai đoạn hiện tại đòi hòi phải có khả năng lựa chọn cổ phiếu tốt có mức sinh lời cao qua đó còn là cách dự phòng nếu có rủi ro xuất hiện, bởi dù cho xác suất thành công cao nhưng lợi nhuận thấp sẽ không đủ để bù đắp rủi ro tiềm năng.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 10/9/2021 đạt 78/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 1,7%/tuần.

Như vậy thị trường chung duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 10/9/2021 đạt 64/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 1,6%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A