Sức mạnh thị trường SÁNG 13.12.2021

Cập nhật lúc 17:30 10/12/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Đang cập nhật…

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 10/12/2021 đạt 62/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 1,7%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục hồi phục.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 10/12/2021 đạt 56/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 1,1%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục hồi phục.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A