Sức mạnh thị trường SÁNG 17.01.2022

Cập nhật lúc 17:30 14/01/2022 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG CẦN THỜI GIAN CÂN BẰNG

Tâm lý dòng tiền có sự thận trọng khiến diễn biến của thị trường ít biến động trong phiên giao dịch gần nhất, sự thận trọng này là tín hiệu tốt bởi sau giai đoạn biến động mạnh thì thị trường cần có các phiên tích lũy cân bằng trở lại để NĐT ổn định lại tâm lý. Tuần qua chứng kiến dòng tiền xoay chuyển trạng thái từ nhóm vốn hóa vừa & nhỏ sang nhóm vốn hóa lớn kh sức mạnh VN30 đang ở mức 64% so với mức 49% của toàn bộ thị trường…

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 14/1/2022 đạt 49/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -7,7%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 14/1/2022 đạt 64/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0,2%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A