Sức mạnh thị trường SÁNG 15.09.2021

Cập nhật lúc 17:30 14/09/2021

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Thị trường chung đang ở trong trạng thái yếu dần, giao dịch ngắn hạn đang không thu được lợi nhuận dù xác suất đúng vẫn không tệ ở mức 56%.

Sự chuẩn bị về kế hoạch quản trị rủi ro ngay từ lúc này là một cách phòng vệ chủ động để hạn chế những áp lực điều chỉnh tiềm năng của thị trường:

  • Hạn chế sử dụng đòn bẩy, bán trước phần vốn đang dùng đòn bẩy.
  • Chỉ ưu tiên giữ lại nhóm cổ phiếu có dòng tiền khỏe thuộc nhóm sức mạnh A, có xác suất tăng giá ngắn hạn cao.
  • Bán cơ cấu dần những cổ phiếu đang có sức mạnh C và nhóm sức mạnh B có xác suất tăng giá ngắn hạn thấp.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 14/9/2021 đạt 56/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -0,1%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục suy yếu. Nhà đầu tư nên thận trọng, chủ động quản trị rủi ro danh mục.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 14/9/2021 đạt 44/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0,4%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A