Sức mạnh thị trường SÁNG 15.10.2021

Cập nhật lúc 17:30 14/10/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

KHẮT KHE HƠN TRONG VÙNG ĐỈNH TÂM LÝ

Trạng thái sức mạnh thị trường đã lao nhanh tới vùng đỉnh tâm lý ngắn hạn (91%), là vùng mà rủi ro thị trường sẽ lên cao hơn, xác suất giải ngân thành công là tương đối thấp. Do đó, hoạt động mua mới ở thời điểm này cần hết sức tiết chế, nếu có mua mới thì các tiêu chí chọn lọc cổ phiếu phải khắt khe hơn.

Quản trị danh mục hiện có là chiến lược được ưu tiên hơn. Giữ lại các cổ phiếu đang khỏe, đã có được lợi nhuận hơn 5% và có thể canh xử lý dần nếu trong 2-3 phiên tới đối với các cổ phiếu đang nắm giữ chưa sinh lãi.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 14/10/2021 đạt 91/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 2,7%/tuần.

Như vậy thị trường chung duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 14/10/2021 đạt 88/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 2,8%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A