Sức mạnh thị trường SÁNG 15.11.2021

Cập nhật lúc 17:30 12/11/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

DÒNG TIỀN VẪN MẠNH NHƯNG PHÂN HÓA

  • Trạng thái tâm lý thị trường đang ở mức cao, đây không phải là vùng an toàn cho hành động mua mới, bởi tâm lý càng cao thì càng rủi ro. Ngoài ra, không có nhiều cổ phiếu tốt xuất hiện trong giai đoạn hiện tại, phần lớn các cổ phiếu sức mạnh A đều đã tăng giá mạnh.
  • Đây là giai đoạn này hạn chế mở vị thế mua mới, thay vào đó tập trung vào quản lý danh mục đang có khi nào gãy đà tăng thì bán chốt lời.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 12/11/2021 đạt 82/100 điểm, cắt lên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 4,7%/tuần.

Như vậy thị trường chung có dấu hiệu hồi phục.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 12/11/2021 đạt 71/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0,2%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A