Sức mạnh thị trường SÁNG 15.12.2021

Cập nhật lúc 17:30 14/12/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

RUNG LẮC CẦN THIẾT!

Thị trường có phiên chùng lại rất cần thiết khi tiếp cận vùng đỉnh cũ 1.500 điểm, tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn là nghi ngờ nên áp lực rung lắc xuất hiện cũng là điều hợp lý. Sức mạnh thị trường ở mức 70% nhưng điều quan trọng là mức sinh lãi dương 4% phản ánh kỳ vọng tích cực.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 14/12/2021 đạt 70/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 4%/tuần.

Như vậy thị trường chung duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 14/12/2021 đạt 57/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 0,4%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A