Sức mạnh thị trường SÁNG 16.08.2021

Cập nhật lúc 17:30 13/08/2021

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 13/8/2021 đạt 88/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 3,1%/tuần.

Như vậy thị trường chung có dấu hiệu suy yếu. Nhà đầu tư nên cẩn trọng, chờ xác nhận xu hướng của thị trường.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 13/8/2021 đạt 80/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 0,6%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái suy yếu. Nhà đầu tư nên cẩn trọng, chờ xác nhận của thị trường.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A