Sức mạnh thị trường SÁNG 18.01.2022

Cập nhật lúc 17:30 17/01/2022 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG “XÓA VÁN”!

Xu hướng trung hạn đã bị đanh mất, thị trường sẽ xóa ván cũ chia lại ván mới và tất nhiên sẽ cần có thời gian để dòng tiền cơ cấu lại đi tìm cơ hội mới. Hiện tại, các nhóm ngành đang có biểu hiện khỏe hơn thị trường chung là Dầu khí (PVD, OIL), Ngân hàng (CTG, VCB, BID), bất động sản KCN (TIP).

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 17/1/2022 đạt 25/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -10,3%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 17/1/2022 đạt 33/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -2,0%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A