Sức mạnh thị trường SÁNG 20.01.2022

Cập nhật lúc 17:30 19/01/2022 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

CÓ PHÂN HÓA LÀ CÓ CƠ HỘI

Thị trường đang bước vào giai đoạn tìm kiếm sự cân bằng, sự phân hóa đã bắt đầu xuất hiện rõ nét hơn, số cổ phiếu giảm đã ít hơn số cổ phiếu tăng khi nhiều cổ phiếu mang tính đầu cơ cao thoát sàn giúp tình hình của các nhóm cổ phiếu cũng bị “vạ lây” hồi phục mạnh trở lại. Nhìn chung, đây là giai đoạn thích hợp cho NĐT dài hạn mua gom cổ phiếu tốt, còn giao dịch trong ngắn hạn sẽ có sự chọn lọc khắt khe hơn…..

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 19/1/2022 đạt 28/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -11,5%/tuần.

Như vậy thị trường chung vẫn trong trạng thái suy yếu.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 19/1/2022 đạt 43/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -2,7%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 vẫn trong trạng thái suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A