Sức mạnh thị trường SÁNG 20.09.2021

Cập nhật lúc 17:30 17/09/2021

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Sức mạnh thị trường được cải thiện mạnh lên vùng 81% và mức lãi thu được cũng ở mức 1.8%. Như vậy có thể thấy thị trường vẫn ở trong trạng thái xác suất đúng cao nhưng lợi nhuận lại thấp, sự phân hóa tiếp tục thể hiện mạnh!

Có phân hóa là có cơ hội dù rủi ro thị trường vẫn hiện hữu nhất là khi không có nhóm ngành trụ dẫn dắt xu thế thị trường mà vẫn chủ yếu là cuộc chơi của nhóm midcap và smallcap.

Muốn đạt được xác suất thành công cao thì chỉ nên lựa chọn cổ phiếu sức mạnh A và có yếu tố tăng trưởng, không nên mua mới với cổ phiếu sức mạnh B hoặc C vì đây là nhóm rủi ro cao nhất và có xác suất thành công thấp nhất.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 17/9/2021 đạt 81/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 1,8%/tuần.

Như vậy thị trường chung duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 17/9/2021 đạt 74/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 0,8%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A