Sức mạnh thị trường SÁNG 21.09.2021

Cập nhật lúc 17:30 20/09/2021

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Trạng thái thị trường vẫn diễn biến khá khó chịu, khi xác suất thành công trong ngắn hạn tương đối tốt nhưng mức lãi thu được vẫn ở mức thấp khiến việc giao dịch trở nên rất khó khăn khi dòng tiền chỉ lan tỏa ở một nhóm cổ phiếu nhất định và sự lan tỏa cục bộ này cũng không quá quyết liệt.

Phiên hôm qua hàng loạt các cổ phiếu ngân hàng hồi phục trở lại nhưng thanh khoản vẫn rất kém, cho thấy đây hoàn toàn là nhịp hồi phục về mặt kỹ thuật.

Chiến lược giao dịch vào lúc này là ưu tiên quản trị rủi ro.

  • Tập trung cơ cấu vào nhóm các cổ phiếu yếu có sức mạnh B hoặc C.
  • Chỉ ưu tiên giữ lại nhóm cổ phiếu vẫn đang khỏe có sức mạnh A và xác suất tăng giá trong ngắn hạn cao.
  • Đặt các điểm chặn dưới quản trị rủi ro chặt chẽ trong phạm vi 5% từ giá mua đối với các cổ phiếu đang nắm giữ.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 20/9/2021 đạt 74/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 1,7%/tuần.

Như vậy thị trường chung duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 20/9/2021 đạt 73/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 1,3%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A