Sức mạnh thị trường SÁNG 21.12.2021

Cập nhật lúc 17:30 20/12/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG VẪN CÓ KỲ VỌNG DƯƠNG!

Bức tranh chung của thị trường phiên hôm qua khá cân bằng khi điểm số không thay đổi nhiều và số lượng cổ phiếu tăng giảm là như nhau, đây là diễn biến tốt vì càng nghi ngờ thì càng dễ giao dịch. Sức mạnh thị trường duy trì ổn định quanh mức trung tính nhưng điều quan trọng là khả năng sinh lãi vẫn duy trì ở mức dương 2.2%. Nhìn chung, kỳ vọng thị trường vẫn ở là dương.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 21/12/2021 đạt 63/100 điểm, cắt xuống dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 2.2%/tuần.

Như vậy thị trường chung có tín hiệu suy yếu. Nhà đầu tư thận trọng chờ xác nhận xu hướng của thị trường chung.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 21/12/2021 đạt 35/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0,3%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A