Sức mạnh thị trường SÁNG 22.10.2021

Cập nhật lúc 17:30 21/10/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 22.10.2021: “THỊ TRƯỜNG LÙI VỀ VÙNG CÂN BẰNG HƠN!”

Trạng thái sức mạnh thị trường lùi lại về khu vực an toàn hơn quanh 76%, sự chùng lại này là điều cần thiết để tạo đà cho quá trình đi lên bền vững hơn. Khi rủi ro thị trường giảm bớt đi cũng giúp các cổ phiếu có tín hiệu mua có xác suất thành công cao hơn.

Mức lãi trong ngắn hạn vẫn duy trì ở mức dương 1.1%, đó là tín hiệu quan trọng cho thấy thị trường vẫn cho mức sinh lời tốt bất chấp xác suất thành công có giảm xuống…

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 21/10/2021 đạt 76/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 1,1%/tuần.

Như vậy thị trường chung có dấu hiệu suy yếu. Nhà đầu tư nên thận trọng chờ xác nhận xu hướng của thị trường.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 21/10/2021 đạt 65/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0,9%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 có dấu hiệu suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A