Sức mạnh thị trường SÁNG 23.11.2021

Cập nhật lúc 17:30 23/11/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Bức tranh thị trường phân hóa quá rõ rệt, màu sáng thuộc về nhóm Ngân hàng và màu tối là các cổ phiếu đã tăng nóng vừa qua liên quan đến kỳ vọng đầu tư công. Sự dịch chuyển của dòng tiền đầu cơ khiến hàng loạt cổ phiếu vốn hóa tầm trung giảm sàn, trong số này nếu cổ phiếu nào gãy đà tăng ngắn hạn thì mạnh dạng cơ cấu lại để chủ động tìm cơ hội mới hoặc chuẩn bị cho vòng chơi mới, việc cố gồng lỗ vừa mất tiền – vừa mất cơ hội.

Sức mạnh thị trường lùi lại về mức 57% và mức lãi ở mức -3.5%, cho thấy đây không phải là giai đoạn dễ kiếm tiền, cơ hội thành công sẽ rất ít và kỳ vọng đang là âm, chỉ có một bộ phận rất ít các cổ phiếu trên thị trường có thể sinh lãi.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 22/11/2021 đạt 57/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -3,5%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 22/11/2021 đạt 63/100 điểm, cắt xuống đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0,7%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 có dấu hiệu suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A