Sức mạnh thị trường SÁNG 24.11.2021

Cập nhật lúc 17:30 24/11/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Thị trường bắt đầu cân bằng lại hơn khi lực bán không còn dồn dập như các phiên trước nữa và chính các cổ phiếu bị bán tháo mạnh cũng hồi phục nhanh, tuy nhiên cách hồi phục này chủ yếu mang tính kỹ thuật vì nhịp bật nảy có thanh khoản rất thấp. Diễn biến đáng chú ý hơn là dòng tiền xác nhận có sự dịch chuyển sang nhóm vốn hóa lớn (VN30) khi hàng loạt cổ phiếu bật tăng như MSN, BVH, NVL, MWG, GVR…

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 23/11/2021 đạt 69/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -0,6%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 23/11/2021 đạt 75/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 1%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A