Sức mạnh thị trường SÁNG 24.12.2021

Cập nhật lúc 17:30 23/12/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

DÒNG TIỀN CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI

Thị trường xuất hiện pha rung lắc mạnh, nhiều cổ phiếu đã tăng nóng trước đó và các cổ phiếu vốn hóa lớn bị ép bán rất mạnh. Dù vậy, sự hoảng loạn trên diện rộng không hề diễn ra, thay vào đó dòng tiền có sự chuyển đổi trạng thái từ nhóm này sang nhóm khác, điển hình nhất là nhóm Dầu khí nổi lên là dấu hiệu cho thấy sự chuyển đổi này.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 23/12/2021 đạt 50/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 0,1%/tuần.

Như vậy thị trường chung có dấu hiệu suy yếu. Nhà đầu tư nên thận trọng chờ xác nhận từ thị trường

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 23/12/2021 đạt 24/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -2,1%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A