Sức mạnh thị trường SÁNG 25.02.2022

Cập nhật lúc 17:30 24/02/2022 – Đầu tư từ đâu

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 24/2/2022 đạt 70/100 điểm, cắt xuống đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 0,9%/tuần.

Như vậy thị trường chung trong trạng thái chờ xác nhận.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 17/2/2022 đạt 82/100 điểm, cắt lên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0,4%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 chuyển sang trạng thái chờ xác nhận.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: