Sức mạnh thị trường SÁNG 25.10.2021

Cập nhật lúc 17:30 22/10/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 25.10.2021: “TIẾP TỤC PHÂN HÓA MẠNH!”

Thị trường trong tuần qua chứng kiến nhiều pha rung lắc hơn, đó cũng là diễn biến dễ hiểu vì sự cẩn trọng của nhà đầu tư quanh khu vực đỉnh cũ 1,400 vẫn rất lớn. Tuy nhiên, sự chùng lại của thị trường lại là điều tốt, vì khi đó sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn ở những cổ phiếu có tín hiệu mua, mà nếu thị trường tăng quá vội thì sẽ lỡ mất nhiều cơ hội. Thêm vào đó, tâm lý có chùng xuống nhưng điều quan trọng là lợi nhuận trong ngắn hạn vẫn duy trì ở mức dương, nhìn chung đây vẫn là thị trường tạo ra được lợi nhuận cho nhà đầu tư…

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 22/10/2021 đạt 75/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 1,6%/tuần.

Như vậy thị trường chung có dấu hiệu suy yếu. Nhà đầu tư nên thận trọng chờ xác nhận xu hướng của thị trường.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 22/10/2021 đạt 59/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -1%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A