Sức mạnh thị trường SÁNG 25.11.2021

Cập nhật lúc 17:30 25/11/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

VN30 VƯỢT ĐỈNH LỊCH SỬ!

Dòng tiền xác nhận quay trở lại nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm các cổ phiếu ngành Ngân hàng…Khả năng thành công khi “xuống tiền” ở nhóm vốn hóa lớn là cao hơn với mức xác suất 73% và đồng thời mức sinh lãi cũng tốt hơn ở mức dương 3.2%…

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 24/11/2021 đạt 67/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -0,5%/tuần.

Như vậy thị trường chung tiếp tục suy yếu.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 24/11/2021 đạt 73/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 3,2%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A