Sức mạnh thị trường SÁNG 27.01.2022

Cập nhật lúc 17:30 26/01/2022 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

HẠN CHẾ MUA ĐUỔI BẰNG MỌI GIÁ!

Diễn biến thị trường phiên hôm qua vẫn chứng kiến dòng tiền hoạt động mạnh hơn ở nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn, nếu tính rộng trên cả 3 sàn thì số lượng cổ phiếu tăng và giảm là tương đối cân bằng, nhưng nếu tính riêng trên VN30 thì số lượng cổ phiếu tăng chiếm áp đảo hoàn toàn. Sức mạnh thị trường hiện tại ở mức trung tính và mức sinh lãi chuyển sang âm nhẹ, điều này tiếp tục cho thấy khả năng thị trường còn chịu nhiều pha rung lắc ngắn hạn nên hành động mua đuổi bằng mọi giá nên được tiết chế…

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 25/1/2022 đạt 45/100 điểm, cắt lên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 0,0%/tuần.

Như vậy thị trường chung có trạng thái tích cực hơn.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 26/1/2022 đạt 61/100 điểm, duy trì trên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 3,1%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 đang trong trạng thái mạnh dần.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A