Sức mạnh thị trường SÁNG 27.07.2022

Cập nhật lúc 17:00 26/07/2022 – Đầu tư từ đâu

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 26/07/2022 đạt 66/100 điểm, cắt xuống dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -0.2%/tuần.

Như vậy thị trường chung trong trạng thái Yếu dần.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI – LỖ SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 26/07/2022 đạt 60/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 1.0%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 trong trạng thái Chờ xác nhận.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây:

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: