Sức mạnh thị trường SÁNG 27.08.2021

Cập nhật lúc 17:30 26/08/2021

NHẬN ĐỊNH CHUNG

tâm lý NĐT đã giảm về vùng trung lập và có những dấu hiệu cân bằng tâm lý quanh khu vực 50%, nhưng rủi ro trong ngắn hạn là vẫn hiện hữu khi áp lực bán của 2 nhóm chủ chốt Ngân hàng và Bất động sản (VIC, VHM, VRE) vẫn rất lớn, nên tâm lý NĐT hoàn toàn có khả năng xấu hơn nếu 2 nhóm này “vỡ trận”.

Cho nên sự thận trọng vẫn là ưu tiên hàng đầu vào lúc này:

  • Hành động mua mới chỉ dành cho những NĐT có khẩu vị rủi ro trung bình-khá.
  • Mua mới đối với các cổ phiếu có tín hiệu cũng chỉ cân nhắc thăm dò với tỷ trọng thấp 10-15% danh mục.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 26/8/2021 đạt 54/100 điểm, duy trì phía dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là -4,9%/tuần.

Như vậy thị trường chung duy trì trạng thái suy yếu. Nhà đầu tư nên cẩn trọng, chủ động quản trị rủi ro danh mục.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 26/8/2021 đạt 31/100 điểm, duy trì phía dưới đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -6%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 duy trì trạng thái suy yếu.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A