Sức mạnh thị trường SÁNG 27.12.2021

Cập nhật lúc 17:30 24/12/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

BÊN MUA VẪN CHỦ ĐỘNG!

Thị trường bật tăng mạnh từ lực kéo của dòng Ngân hàng, sức mạnh thị trường tiếp tục duy trì trong vùng trung lập quanh 50-60% và mức sinh lãi quay trở lại mức dương cho thấy kỳ vọng của dòng tiền đang là tích cực. Nhìn chung, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy với sự nghi ngờ của nhà đầu tư, đây là tín hiệu tốt, càng nghi ngờ thì càng dễ chọn lựa cổ phiếu khỏe…

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 24/12/2021 đạt 62/100 điểm, duy trì dưới đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 0,2%/tuần.

Như vậy thị trường chung ổn hơn nhưng vẫn cần chờ tín hiệu xác nhận thêm.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 24/12/2021 đạt 53/100 điểm, cắt lên trên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt -0,4%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 ổn hơn nhưng vẫn cần chờ tín hiệu xác nhận thêm.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A