Sức mạnh thị trường SÁNG 28.10.2021

Cập nhật lúc 17:30 27/10/2021 – Đầu tư từ đâu

NHẬN ĐỊNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG BÙNG NỔ KHÔNG ĐỒNG NGHĨA PHẢI GIẢI NGÂN

Thị trường bùng nổ vượt mốc đỉnh lịch sử 1,420 điểm – thực tế đây không phải là diễn biến nằm ngoài kỳ vọng bởi đã có nhiều tín hiệu cho thấy việc Vn-Index vượt đỉnh là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sức mạnh thị trường cũng được cải thiện lên mức 85% và mức lãi ngắn hạn đạt 3.7%, đây vẫn là môi trường đầu tư kiếm được lợi nhuận.

SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG

Sức mạnh thị trường ngày 27/10/2021 đạt 85/100 điểm, cắt lên đường trung bình 10 ngày. Tỷ suất sinh lời bình quân theo thanh khoản toàn thị trường là 3,7%/tuần.

Như vậy thị trường chung hồi phục trở lại trạng thái tích cực.

Sức mạnh thị trường

Bản đồ sức mạnh 5 nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH VN30

Sức mạnh chỉ số VN30 ngày 27/10/2021 đạt 81/100 điểm, cắt lên đường trung bình 10 ngày.
Tỷ suất sinh lời bình quân đạt 0,8%/tuần.

Như vậy chỉ số VN30 hồi phục trở lại trạng thái tích cực.

Sức mạnh chỉ số VN30

Bản đồ sức mạnh 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30

THỐNG KÊ XÁC SUẤT LÃI SAU T+5 NGÀY & MA10

THỐNG KÊ % LÃI SAU T+5 NGÀY

SỨC MẠNH NGÀNH

Điểm sức mạnh của các nhóm ngành

Bản đồ các ngành có sức mạnh A